Sekai no chuushin de, ai wo sakebu
   Director : Isao Yukisada
Theater release : 2004.05.08
Dvd release : 2004.12.23

Story and Cast :

http://asianmediawiki.com/sekai no chuushin de, ai wo sakebu

Kou Shibasaki's character : Fujimura Ritsuko

   

Fujimura Ritsuko