FUJITSU - FMV 'Lifebook' (2010.10.07)
     

 

 

 

 

FUJITSU - FMV 'Esprimo' (2010.10.07)
     

 

 

 

 

LIPTON - Milk tea 'Zeitaku Royal' (2010.09.28)
     

 

 

 

 

KANEBO - Coffret d'or 'Change! Silky skin' (2010.07.26)
     

 

 

 

 

FUJITSU - FMV '3D Dekiru ga koko ni' (2010.06)
     

 

 

 

 

FUJITSU - FMV 'Dekiru ga koko ni' (2010.06)
     

 

 

 

 

KANEBO - Coffret d'or 'Divinely, beauty curves' (2010.05.28)
     

 

 

 

 

TOYOTA - Prius 'Puritsuto' (2010.05)
     

 

 

 

 

TOYOTA - Prius 'Boat' (2010.05)
     

 

 

 

 

TOYOTA - Prius 'Seikakuteki ni wa wari to toba su kanji nandesukedo' (2010.05)
     

 

 

 

 

LIPTON - Limone (2010.04)
     

 

 

 

 

KANEBO - Coffret d'or 'Non-deteriorating adhesive veil collection' (2010.03)
     

 

 

 

 

JACCS CARD (2010.03)