2008.10.03 - Music Station : Kou Shibasaki & Masaharu Fukuyama's Interview & KOH+ 'Sai ai'

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.06.13 - Music Station : Interview & 'Yoku aru hanashi mofuku no onna hen'

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.06.06 - Music Station

     

 

 

 

 

2008.05.04 - Mentore G

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.04.29 - 99plus

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.04.28 - Hey!Hey!Hey!Music Champ : Kou Shibasaki & Mihimaru GT's interview

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.04.27 - Marco Polo

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.04.25 - Mezamashi Tv

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.04.24 - Tokudane

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.04.24 - Food Prejudice King