2007.12.07 - Bokura no ongaku : Kou Shibasaki & Masaharu Fukuyama's Interview & KOH+ 'kiss shite'

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.12.05 - FNS : Kou Shibasaki & Masaharu Fukuyama's Interview & KOH+ 'kiss shite'

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.10.15 - Mezamashi Tv : Kou Shibasaki & Masaharu Fukuyama's Interview

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.10.01 - Waratte iitomo autumn drama SP : Kou Shibasaki & Masaharu Fukuyama's Interview

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.04.09 - Hey!Hey!Hey!Music Champ : Interview & 'Hito koi meguri'

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.03.31 - CDTV : Interview & 'Hito koi meguri'

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.03.22 - Tokuban : Interview & 'Hito koi meguri'

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.02.23 - Music Fighter : Interview & 'At home'

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.02.23 - Popjam : Interview & 'At home'

     
         
     

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.01.29 - Smap x Smap : Shibasaki Kou & Tsumabuki Satoshi's Interview